لینک های دسترسی

هلاکت يک عسکر آلمانی حافظ صلح در نزديک کابل - 2003-05-29


يک عسکر آلمانی مربوط قوای بين المللی حتفظ صلح وقتی در نزديک کابل هلاک شد که موتر حاملش با يک ماين تصادم نمود.

يک نطاق قوای بين المللی حافظ صلح ميگويد اين واقعه در تقريباً 15 کيلومتری جنوب شرق کابل رخ داد.

اسم عسکر افشا نشده است.

تا بحال 15 عسکر قوای بين المللی حافظ صلح در افغانستان حين اجرای وظيفه هلاک شده اند.

بروز دوشنبه 62 عسکر هسپانوی حافظ صلح وقتی کشته شدند که طيارهء حامل شان در ترکيه سقوط کرد. آنها بعد از 4 ماه خدمت در افغانستان بوطن شان باز ميگشتند.

XS
SM
MD
LG