لینک های دسترسی

Breaking News

کرزی: افغان ها بايد متکی بخود باشند - 2003-05-30


حامد کرزی، رئيس دولت انتقالی افغانستان از هموطنان خود خواستار شده بر کمک بين المللی متکی نشده بلکه کشور جنگ زدهء شان را خود باز سازی کنند.

حامد کرزی، ديروز پنجشنبه در جريان سفر به غزنی گفت افغانستان بايد کوشش کند توسط پول خود کشور بازسازی کند.

بعضی از افغان ها شکايت ميکنند کمکی که برای بازسازی افغانستان توسط کمک دهندگان بين المللی وعده داده شده کافی نبوده و پرداخت آن بطی است.

حامد کرزی همچنان گفت بعقيدهء او افغانستان در مسير صلح و ثبات بيشتر قرار دارد که به اتباع آن اجازه خواهد داد تا در آينده رهبران شان را خود شان انتخاب کنند.

رئيس دفتر حامد کرزی به آژانس اسوشيتد پرس گفت که رئيس دولت انتقالی در نظر دارد به همهء ولايات افغانستان سفر کرده برای جلب پشتيبانی از رهبران محلی و اتباع کوشش نمايد.

حکومت مرکزی افغانستان در خارج کابل قدرت زيادی نداشته و اکثريت کشور تحت کنترول جنگ سالاران است.

هفتهء گذشته والی های افغانستان موافقه نمودند مليون ها دالر عوايد ماليات و محصول گمرک را بحکومت مرکزی که با قلت وجوه مواجه است انتقال دهد.

اين توافق در جلسه ای در کابل بين والی ها و حامد کرزی بميان آمد. رئيس دولت انتقالی تهديد کرده بود که اگر اختلاف عوايد حل و فصل نشود استعفی خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG