لینک های دسترسی

Breaking News

دستگيری چهار مظنون طالب يا القاعده در شرق افغانستان - 2003-06-03


عساکر ايالات متحده در شرق افغانستان چهار عضو مظنون رژيم برانداخته شدهء طالبان را در جريان عمليات در چندين قريهء کوهستانی در نزديک سرحد پاکستان دستگير کرده اند.

اين عمليات دو روزه بروز يکشنبه در ولايت ننگرهار واقع در 40 کيلومتری سرحد پاکستان آغاز يافت.

قبل از آغاز عمليات جک مار، جگرن قوای زمينی ايالات متحده بخبرنگاران گفت اطلاعات استخباراتی نشان ميداد که يک سلول طالبان و يا القاعده در يکی از گرمترين نقاط افغانستان عمليات ميکند.

خبرنگارانی که شاهد حمله بودند گفتند وقتی هليکوپترهای ايالات متحده بدهکده نزديک شدند يک دسته افراد ازان قريه فرار کردند. ژورناليستان گفتند چهار نفری که دستگير شده بودند در حاليکه صورت شان با نقاب پوشيده شده بود بسوی تحقيقات برده شدند.

در يک واقعهء جداگانه، يک هليکوپتر که از قوای زمينی حمايت ميکرد امروز در نزديک سرحد سقوط کرد ولی از تلفاتی گزارش داده نشده است. مقامات ايالات متحده ميگويند فکر نميکنند در سقوط هليکوپتر در ولايت پکتيکا آتش دشمن نقش داشته باشد.

XS
SM
MD
LG