لینک های دسترسی

Breaking News

ختم کنفرانس هشت کشور صنعتی جهان - 2003-06-03


رهبران هشت کشورصنعتی عمدهء جهان کنفرانس سه روزهء شانرا در شهر اويان فرانسه پايان داده و تعهد نمودند که مساعی متحدانه را برای باز سازی عراق انجام دهند و با تهديد اسلحهء ذروی در ايران و کوريای شمالی مقابله نمايند. در بيانيهء اختتاميه که توسط ژک شيرک رئيس جمهور فرانسه قرائت گرديد رهبران هشت کشور ثروتمند جهان و روسيه چنين معلوم می شد که اختلافات گذشته را روی جنگ عراق پشت سر گذاشته و اعلام داشتند که درمساعی باز سازی عراق متحد هستند. رهبران هشت کشور عمدهء صنعتی جهان همچنان پشتيبانی شانرا از مسير صلح شرق ميانه که از حمايت ايالات متحده بر خوردار است ابراز داشته و در مورد دورنمای احيای اقتصاد جهانی ابراز اطمينان کردند.

XS
SM
MD
LG