لینک های دسترسی

Breaking News

بيانات هانس بلکس در مورد اسلحهء تخريب و تاثير جمعی در عراق - 2003-06-03


رئيس مفتشين اسلحهء ملل متحد برای عراق قسماً با ايالات متحده موافق است که عراق حساب ذخاير گاز انترکس را نداده و لابراتوار های سيار مظنون اسلحهء بيولوژيکی خود را افشا نساخته است. هانس بلیکس در گزارش نهائی خود که بروز دو شنبه به شورای امنيت ملل متحد ارائه داشت گفته است مفتشين او شواهدی از اسلحهء دارای تاثير و تخريب جمعی عراق را نيافتند ولی برگه های زيادی برای تعقيب بدست داشتند اما کار شان درست قبل از آنکه قوای تحت رهبری ايالات متحده برعراق حمله کند معطل قرار داده شد. هانس بلیکس گفت مفتشين او آماده اند کار شان را از سر گيرند ولی ايالات متحده به مراجعت اين مفتشين مخالف است و متخصصين خود را برای پاليدن اسلحهء ممنوعه تعيين کرده است.

XS
SM
MD
LG