لینک های دسترسی

کنفرانس سران در شرق ميانه - 2003-06-03


پنج رهبر عرب که با رئيس جمهور بُش امروز در مصر ملاقات کردند پلان مسير صلح شرق ميانه را تائيد نمودند. حسنی مبارک بعد از ملاقات سران عرب و رئيس جمهور بُش در تفريحگاه شرم الشيخ مصر به خبر نگاران گفت وی و رهبران اردن ، عربستان سعودی و بحرين از مساعی محمود عباس صدراعظم جديد فلسطين برای خاتمه دادن به خشونت و حفظ نظم و قانون پشتيبانی می کنند. دربيانيهء که رئيس جمهور مصر قرائت کرد آمده است که هر پنج رهبر عربی گفتند آنها دهشت افگنی را رد می کنند. رئيس جمهور بُش گفت اگر تمام جوانب مکلفيتهای شانرا ابفا کنند می توانند پيشرفت مداوم در راستای يک صلح واقعی در شرق ميانه داشته باشند. رئيس جمهور بُش ازمصر عازم اردن می شود تا در کنفرانس سه جانبهء روز چهار شنبه با محمود عباس صدراعظم فلسطين و اريل شرون صدراعظم اسرائيل اشتراک نماید. ۰

XS
SM
MD
LG