لینک های دسترسی

پناهندگان در ولايت آچهء اندونيزيا - 2003-06-04


۰نظاميان اندونيزيا ميگويند بيش از بيست و پنج هزار ملکی اکنون بحيث پناهنده در شمال ولايت آچه بسر می برند که درانجا يک تهاجم عمدهء حکومت عليهء شورشيان جدائی طلب در سومين هفتهء خود قرار دارد. يک نطاق نظامی اندونيزيا به آژانس خبر رسانی فرانسه گفت اين پناهندگان در شانزده کمپ خيمه ای در سر تاسر آن ولايت بسر ميبرند. حکومت اندونيزيا قبلاً درين هفته گفته بود خيمه های کافی برای شصت هزار پناهنده تهيه خواهد کرد. حکومت گفت مردمان ملکی مجبور ساخته نخواهند شد که مناطق تحت جنگ را ترک گويند ولی نطاق نظامی اندونيزيا اعتراف نمود که بعضی از پناهندگان مجبور خواهند شد بجا های مصون انتقال داده شوند. در جاگارتا يک مامور وزارت خارجهء برتانيه که از اندونيزيا ديدن ميکنداز حکومت اندونيزيا خواست که يک راهء حل سياسی به معضلهء آچه جستجو نمايد.

XS
SM
MD
LG