لینک های دسترسی

Breaking News

ملاقات کرزی با بلير - 2003-06-05


حامد کرزی، رئيس دولت انتقالی افغانستان در جريان مذاکرات با تونی بلير، صدراعظم و ساير رهبران برتانيه تعهد کمک بيشتر را حاصل کرد.

اين موضوع در خلال اين نگرانی ها اعلام شد که اوضاع در عراق مشکل افغانستان را تحت الشعاع قرار داده است.

جف هون وزير دفاع برتانيه افشا کرد که يک قوای بين 50 تا 60 نفره بزودی در شهر مزارشريف مستقر خواهد شد تا کار بازسازی را دران منطقهء تشنج پذير آغاز کند. او گفت اين واحدها شامل بعضی افراد ملکی خواهد بود و بوظايف گزمه و معامله با مردم محل اشتغال خواهد داشت.

اين واحد برتانوی يکی از هشت واحديست که بمنظور کمک در ثبات بخشيدن مناطقی گماشته ميشوند که حکومت مرکزی دران جا در قسمت کنترول مشکلات دارد. قوای حافظ صلح 5 هزار نفری فعاليت های خود را بر امنيت کابل متمرکز ساخته است.

حامد کرزی در ملاقات خود با تونی بلير بر يک سلسله موضوعات وسيع، بشمول قاچاق مواد مخدر بحث کرد. قبل از جنگ قرار تخمين برتانيه 90 فيصد هيروئينی که در برتانيه فروخته ميشد از ترياک افغانستان توليد ميگرديد. حامد کرزی پروگرام ده ساله ای را اعلام کرد که کشت کوکنار را محو کند ولی مامورين افغانستان اذعان ميدارند که توقع ميرود پيشرفت بطی باشد.

XS
SM
MD
LG