لینک های دسترسی

جنگ در ولايت قندهار - 2003-06-05


مامورين حکومت افغانستان ميگويند در يک جنگ شديد به تعقيب تهاجم طالبان در ولايت قندهار واقع در نزديک سرحد پاکستان 40 طالب و هفت عسکر حکومتی کشته شدند.

مامورين ميگويند جنگ شام چهارشنبه بعد ازان آغاز يافت که چريک های طالب بر عساکر حکومت محلی در قريهء لوی کاريز سپين بولدک حمله کرده يک عسکر محل را کشتند.

رهبران محل فوراً خواستار نيروهای تقويتی از سپين بولدک شدند و عساکر چندين قريهء محل را محاصره کرده و مهاجمين را بدام انداختند. گلوله باری متعاقب آن برای چندين ساعت دوام کرد که در جريان آن شش عسکر و تقريباً همهء طالبان هلاک شدند.

مامورين اين واقعه را بزرگترين شکست برای طالبان از زمان برانداخته شدن آن گروهء بنيادگرا توسط قوای ائتلاف تحت رهبری ايالات متحده در سال 2001 باينطرف توصيف کردند. آنها گفتند عساکر ائتلاف و اردوی جديد افغانستان درين جنگ ها سهم نداشتند.

XS
SM
MD
LG