لینک های دسترسی

Breaking News

انفجار در اوسيتيای شمالی - 2003-06-05


يک زن بم گزار انتحاری يک بس حامل پيلوت های قوای هوائی روسيه و افراد ملکی را در منطقهء اوسيتيای شمالی روسيه در سرحد چيچين منفجر ساخته و حد اقل 18 نفر را بقتل رسانيده است. مامورين روسی ميگويند بس در نزديک يک خط آهن در خارج شهر مازداک توقف نمود، يک زن به آن نزديک شده و خود را منفجر ساخت. حد اقل 12 نفر درين واقعه مجروح شدند که وضع بعضی ازانها جدی است. شورای اروپا اين تازه ترين واقعهء دهشت افگنی را محکوم کرده است. ولاديمير اوستينوف مدعی العموم دولتی روسيه گفت اين بم گزاری يک واقعهء منفرد نبوده بلکه بفعاليت های دهشت افگنی بين المللی ارتباط دارد. هيچ کس مسؤليت انفجار متقبل نشده است.

XS
SM
MD
LG