لینک های دسترسی

جلالی: بم گزاران انتحاری برای حمله بر عساکر خارجی تربيه ميشوند - 2003-06-12


علی احمد جلالی، وزير داخلهء افغانستان می گويد بم گزاران انتحاری برای حمله بر عساکر خارجی مستقر در افغانستان تربيه می شوند.

او مشخص نساخت که چه کسی اين بم گزاران را تربيه ميکند.

علی احمد جلالی اين موضوع را صرف چند روز بعد از حملهء انتحاری بر عساکر آلمانی حافظ صلح در کابل که باعث قتل چهار نفر شد طی کنفراس مطبوعاتی ای در کابل، بيان کرد.

بروز چهارشنبه در برلين، پيتر شتروک، وزير دفاع آلمان گفت بم گزار انتحاری روز شنبه يک عضو شبکهء دهشت افگنی القاعدهء اسامه بن لادن بود. او گفت اين شبکه با قوای گلبدين حکمتيار و رژيم سابق طالبان ارتباط دارد.

حامد کرزی، رئيس دولت انتقالی افغانستان نيز دهشت افگنان خارجی را مسؤل حملهء روز شنبه خوانده بود و وزير داخلهء افغانستان گفت مقامات افغانی گزارش هائی داشتند که بم گزار انتحاری افغان نبود.

علی احمد جلالی همچنان گفت قوای امنيتی در کابل اخيراً دو توطئهء ديگر دهشت افگنی عليهء قوای حافظ صلح خارجی را خنثی ساخت.

XS
SM
MD
LG