لینک های دسترسی

Breaking News

روسيه موافقه نمود در قسمت افغانستان با ناتو همکاری کند - 2003-06-13


روسيه مايل است وقتی ناتو قوماندانی قوای بين المللی حافظ صلح را در افغانستان بعهده بگيرد با آن اتحاديه همکاری کند.

سرگی ايوانوف، وزير دفاع روسيه ميگويد وقتی ناتو در ماهء آگست قوماندانی قوای حافظ صلح بين المللی را در افغانستان بعهده بگيرد، روسيه در مساعی صلح افغانستان منحيث يک تماشاچی باقی نخواهد ماند.

ممکن است همکاری روسيه شامل تبادلهء اطلاعات استخباراتی، کمک لوژستيکی و توافقات ترانزيتی برای عساکر و تدارکات باشد. ايوانوف ميگويد ماسکو همچنان بهمکاری با ناتو در قسمت امحای مواد مخدری که از افغانستان می آيد همکاری کرده و با توسعهء ماموريت امنيتی بخارج کابل مخالفت نکند.

وزير دفاع روسيه امروز بعد از اشتراک در جلسهء ناتو و روسيه در بروکسل با خبرنگاارن صحبت ميکرد. سرگی ايوانوف می گويد ناتو و روسيه در نظر دارند در سال جاری و سال آينده 21 تمرين نظامی را اجرا کنند که هشت آن در قلمرو روسيه و 13 ديگر در کشورهای ناتو خواهد بود.

XS
SM
MD
LG