لینک های دسترسی

احتجاجات در ايران - 2003-06-13


احتجاج کنندگان در تهران برای سومين شب متواتر باجتماعات شان ادامه داده خواستار از ميان رفتن آيت الله علی خامنه ای رهبر روحانی آن کشور شده اند. اجتماع سپيده دم امروز کوچکتر از اجتماعات دو شب قبل بود ولی صدها نفری که بمقابل دانشگاهء تهران اجتماع کرده بودند شعار ميدادند که آيت الله خامنه ای بايد بدار آويخته شود. طبق گزارش بعد ازانکه پوليس بسوی محل شتافت اجتماع بهم خورد. پوليس بر ساير محصلينی که در صحن دانشگاه آتش افروخته بودند گاز اشک آور شليک کرد تا آنها را پراگنده سازد. دانشگاهء تهران همچنان صحنهء احتجاجات عليهء حکومت اسلامی غير انتخابی سال 1999 بود.

XS
SM
MD
LG