لینک های دسترسی

Breaking News

برگردانيدن پنج عسکر سوريه توسط ايالات متحده به آن کشور - 2003-06-30


ايالات متحده پنج محافظ سرحدی سوريه را که درين اواخر در يک حملهء ايالات متحده در سرحد بين سوريه و عراق زخمی شده بودند به سوريه بر گشتانده است.

سوريه نگفته است که تسليم دهی اين عساکر چه وقت و در کجا صورت گرفته است.

جزئيات بيشتری در دست نيست. اين پنج سوريائی زمانی اوايل ماهء جاری دستگير شدند که قوای ايالات متحده بر آنچه که يک کاروان مظنون در سرحد عراق و سوريه خوانده شده حمله کرد. اين حادثه به افزايش تشنج بين دوکشور منجر گرديد . در عين زمان عساکر ايالات متحده در مرکز عراق يک تعداد از مردم را در عمليات جديد بمنظور ريشه کن کردن مقاومت مسلحانه و قطع کردن حملات تقريباً روزانه عليهء قوای ائتلاف توقيف کرده اند.

XS
SM
MD
LG