لینک های دسترسی

Breaking News

سفر آمر ادارهء نيروی ذروی ايران به روسيه - 2003-06-30


۰آمر ادارهء پروگرام ذروی ايران در خلال اين نگرانی های بين المللی برای مذاکره با مامورين ارشد روسيه، وارد ماسکو شده است که ايران سعی دارد مخفيانه سلاح ذروی توليد کند .

انتظار می رود که غلام رضا آغا زاده رئيس ادارهء نيروی ذروی ايران وايگور ايوانُف وزير خارجهء روسيه امروز دو شنبه دربارهء همکاری دوجانبه مذاکره نمايند. روسيه با ايران در اعمار دستگاهء توليد نيروی ذروی در شهر بندری بوشهر مساعدت می کند با وصف آنکه فشار های از جانب ايالات متحده برای خاتمه دادن به چنين مساعی بعمل آمده است. ماسکو همچنان از ايران خواسته است که با مفتشين ذروی ملل متحد همکاری نزديکتر نمايد. ايران اصرار دارد که پروگرام ذروی آن کشور برای مقاصد صلح آميز است.

XS
SM
MD
LG