لینک های دسترسی

Breaking News

انفجار در قندهار - 2003-07-01


مامورين حکومت افغانستان ميگويند از اثر انفجار يک بم در يک مسجد حين ادای نماز شام بروز دوشنبه در قندهار حد اقل 25 نفر مجروح شدند.

مامورين ميگويند تمام مجروحين بشفاخانه های محل انتقال داده شده اند و گفته ميشود که وضع 4 نفر وخيم و 16 تن ديگر جدی است.

مامورين ميگويند اين انفجار يا بوسيلهء آلاتی که از دور کنترول ميشود و يا بم ساعتی رخ داده است. آنها گروهء طالبان را مسؤل انفجار خواندند.

يک خبرنگار صدای امريکا در قندهار ميگويد اين حمله سؤ قصدی بود عليهء امام مسجد که در عين زمان رئيس شورای مذهبی محل است. اين خبرنگار گفت اين امام درين اواخر تقاضای طالبان را برای جهاد عليهء قوای تحت رهبری ايالات متحده رد کرده بود.

XS
SM
MD
LG