لینک های دسترسی

وزير خارجهء برتانيه به قندهار رفت - 2003-07-01


وزير خارجهء برتانيه از شهر قندهار ديدن نموده و تعهد کرده است که بکمک در قسمت امنيت افغانستان ادامه خواهد داد.

صرف چند ساعت قبل ازانکه جک سترا در محضر رهبران دران سنگر سابق طالبان بيانيه ايراد کند انفجار يک بم حين ادای نماز شام باعث جراحت 10 نفر شد. شورشيان مسؤل اين بم گزاری قلمداد شده اند.

جک سترا در محضر رهبران و ساکنين منطقه گفت که برتانيه بکمک به آنها در جنگ شان عليهء طالبان و القاعده متعهد ميباشد.

آژانس اسوشيتد پرس از قول جک سترا گزارش ميدهد که برتانيه برای تربيهء افراد پوليس افغانستان و تقويهء امنيت دران کشور 600 مليون دالر فراهم خواهد کرد.

بعضی از ساکنين مسخواهند که قوای امنيتی ائتلاف به قندهار نيز فرستاده شود.

اما ايالات متحده و برتانيه از توسعهء عمليات امنيتی خودداری کرده اند. در عوض قوای ائتلاف بحکومت افغانستان کمک ميکند اردوی ملی را که متشکل از تمام اقوام است تشکيل دهد.

XS
SM
MD
LG