لینک های دسترسی

اعتراضات در نايجريا - 2003-07-02


در ابو جا پايتخت نايجريا پوليس با شليک کردن گاز اشک آور و مرمی در کوشش برای در هم شکستتن اعتراضات عليهء بلند رفتن قيم مواد سوخت سراسيمگی وسيع را ايجاد کرد. بيش از يک هزار نفر از ين فاجعه در بازار عمومی ابو جا در سومين روز مظاهرات عمومی فرار کردند. هنوز از جراحت کسی گزارش داده نشده است.

کانگرس کار گران نايجريا پوليس را به استفاده از روشهای وحشيانه برای متفرق ساختن مظاهره کنندگان متهم کرده است.

اين مظاهرات روز دو شنبه بعدازآن براه افتاد که حکومت قيمت مواد سوخت را پنجاه در صد افزايش داد.

نمايندگان اتحاديهء کارگری و مامورين حکومت به مذاکرات شان در مورد چگونگی حل اين اختلاف ادامه می دهند. ۰

XS
SM
MD
LG