لینک های دسترسی

ادعای کنترول آچه توسط اردوی اندونيزيا - 2003-07-02


۰قوماندان نظامی اندونيزيا می گويد عساکر آنکشور اکنون ادارهء تمام ولايت جنگ زدهء آچه را بدست دارند. ولی جنرال اندريارتونتو سوتارتو به خبر نگاران گفت با وصف آنکه عساکر اندونيزيا ادارهء صد در صد اين ولايت را بدست دارند جنگ عليهء جنبش آچهء آزاد ادامه خواهد يافت. شورشيان در مورد اين ادعای جنرال سوتارتو تبصره نکرده اند.

تهاجم اخير نظامی درماه می به تعقيب قطع مذاکرات بين جاگارتا و جنبش آچهء آزاد ، آغاز شد. شورشيان از ده ها سال به اينطرف برای آزادی آچه می جنگند.

XS
SM
MD
LG