لینک های دسترسی

قتل يک مظنون حملات دهشت افگنی ماهء می در رياض - 2003-07-03


مقامات عربستان سعودی ميگويند يک نفر مظنون در بم گزاری انتحاری 12 می در جريان تبادلهء آتش با پوليس کشته شده است.

گزارش های قبلی حاکی بود که ترکی ناصرالدندانی، بوسيلهء انفجار بم انتحار کرده است. مامورين وزارت خارجهء عربستان سعودی اکنون ميگويند که الدندانی امروز در جريان تبادلات آتش شديد با پوليس در يک منزل در منطقهء الجوف که توسط پوليس محاصره شده بود، بقتل رسيد.

مقامات سعودی با رابطه به بم گزاری رياض و علائق مظنون الدندانی با شبکهء دهشت افگنی القاعده در جستجوی او بودند.

مقامات عربستان سعودی القاعده را مسؤل حملات 12 می ميدانند که طی آن 35 نفر، بشمول نه امريکائی بقتل رسيدند.

XS
SM
MD
LG