لینک های دسترسی

آغاز عمليات جديد توسط قوای ائتلاف در افغانستان - 2003-07-04


قوای ائتلاف تحت رهبری ايالات متحده در افغانستان يک عمليات جديد را جهت ريشه کن کردن بقايای حکومت برانداخته شدن طالبان در يک منطقهء کوهستانی نزديک سرحد پاکستان آغاز کرده است.

قوای نظامی ايالات متحده ميگويد اين عمليات بروز چهارشنبه در ولايات پکتيکا و خوست آغاز يافت.

يک نطاق نظامی ايالات متحده در مقر قوماندانی نظامی قوای امريکاواقع در پايگاهء هوائی بگرام امروز گفت هدف اين عمليات جلوگيری از ظهور مجدد دهشت افگنی و محروم ساختن جنگجويان ضد ائتلاف از پناه گاه ميباشد.

نطاق گفت هدف ديگر اين عمليات جلوگيری از حملات بيشتر بر قوای ائتلاف و سازمان های غير حکومتی ايست که برای بازسازی افغانستان کار ميکنند.

در هفته های اخير حملات بر قوای خارجی، سازمان های خارجی و اهداف حکومت افغانستان بيشتر شده است.

مقامات افغانی جنگجويان طالب، بقايای شبکهء دهشت افگنی القاعده و قوای گلبدين حکمتيار جنگ سالار متمرد را مسؤل اين حملات ميخوانند.

در يک انکشاف ديگر، قوای نظامی ايالات متحده بمی را در زير يک پل در گرديز کشف کرد. يک واحد خنثی سازی بم آنرا خنثی ساخت.

XS
SM
MD
LG