لینک های دسترسی

Breaking News

آتش بس در شمال افغانستان - 2003-07-07


ملل متحد می گويد بعد از نُه روز جنگ های پراگنده بين دو جنگ سالار در شمال افغانستان که دران حد اقل شش نفر کشته شده اند، آتش بسی را قايم نموده است. اين جنگها بين قوای وفادار به جنگ سالار ازبک جنرال عبد الرشيد دوستم و قوای جنگ سالار تاجک قوماندان عطا محمد بود. يک بيانيهء دفتر نمايندگی ملل متحد حاکيست که اين آتش بس در ناحيهء دهدادی ولايت بلخ نافذ گرديده است. بيانيه مشعر است ميانجی ها همچنان سعی دارند بر خورد های مسلحانه را بين مليشه های رقيب در ولايت سمنگان نيز خاموش سازند .

گزارشهای غربی حاکيست که حد اقل سه نفر امروز درين جنگها کشته شده اند. جنرال دوستم و عطا محمد هر دو عضو حکومت انتقالی افغانستان هستند ولی پيروان آنها مکرراً در شمال افغانستان بر خورد کرده اند . آنها در سال دوهزاارو يک به قوائی پيوستند که رژیم طالبان را از قدرت بر انداخت.

چندین متارکهء قبلی بين اين دو جنگ سالار در هم شکسته است.

XS
SM
MD
LG