لینک های دسترسی

سفر مجوزهء بش به افريقا - 2003-07-07


رئیس جمهور بُش امروز بازدید از پنج کشور افريقائی را بمنظور پيشبرد دموکراسی، انکشاف اقتصادی و شروع يک پروگرام پانزده مليارد دالری مبارزه عليهء مرض ايدز آغاز می کند. اين اولين سفر رئيس جمهور بُش به افريقا پس از احراز کرسی رياست جمهوری خواهد بود. قرار است رئيس جمهور بعد از ظهر امروز به وقت محلی واشنگتن را ترک گويد واولين توقف او در سنيگال درساحل شمال غربی افريقا خواهد بود.

همچنان قرار است رئيس جمهور بُش از نايجریا، يوگندا، بوتسوانا و افريقای جنوبی نيز ديدن نمايد. رئیس جمهور بُش می گويد حامل پيامی خواهد بود که ايالات متحده بفکر مردم افريقا و آيندهء آن قاره است.

XS
SM
MD
LG