لینک های دسترسی

Breaking News

تبليغات رسمی حکومت برما عليهء آنگ سان سو چی - 2003-07-07


۰حکمرانان نظامی برما تبليغات مطبوعاتی را عليهء آنگ سان سوچی رهبر توقيف شدهء طرفدار دموکراسی شدت بخشيده و او را به تحريک فاجعه متهم کرده اند. روزنامه های دولتی برماامروز تبصره ای را نشر کرده اند که مفاد آن از قول يک عضو نا راض مخالفين، متهم نمودن اين رهبر دموکراسی به تحريک فاجعه بين حاميانش و گروه های طرفدار حکومت در اواخر ماه می است .

منابع مخالفين حکومت برما گفته بودند کاروان حامل آنگ سان سوچی مورد حمله قرار گرفت و تاهفتاد نفر کشته شده اند.

اين رهبر جامعهء ملی برای دموکراسی بعد ازان بر خورد توقيف گرديد و هنوز هم اسير نظاميان است با وصف آنکه فشار های بين المللی برای آزاد نمودن او روبه افزايش است.

XS
SM
MD
LG