لینک های دسترسی

Breaking News

برائت مشاور بلير توسط يک کميتهء پارلمانی - 2003-07-07


۰يک کميتهء پارلمانی برتانيه حکومت تونی بلير صدراعظم آن کشور را از اتهاماتی برائت داد که می گفت کشور را برای توجيهء جنگ عراق گمراه ساخته است.

کميتهءامور خارجی مجلس عوام برتانيه امروز دو شنبه گفت الستر کامپبل آمر اطلاعات تونی بلير در تسويد يک گزارش جنجال برانگيزاستخباراتی در مورد اسلحهء دارای تاثير و تخريب جمعی عراق،از نفوذ خود کار نگرفته است.

اين کميته گفت کمپبل نقشی در داخل ساختن قسمتی که ميگويد صدام حسين اسلحهء بيولوژيکی و يا کيمياوی را طی چهل و پنج دقيقه تعبیه کرده می تواند، نداشته است. ولی اين هيئت پارلمانی از حکومت تونی بلير انتقاد کرده که اطلاعات سوال بر انگيز را در بارهء اسلحهء عراق درين گزارش درج کرده است.

تونی بلير خودش فردا سه شنبه جهت جواب دادن به سوالاتی درين مورد به پارلمان برتانيه حاضر خواهد شد .

XS
SM
MD
LG