لینک های دسترسی

Breaking News

بيانات کرزی در مورد پاکستان - 2003-07-07


حامد کرزی، رئيس دولت مؤقت افغانستان ميگويد می خواهد با رئيس جمهور پاکستان در مورد تبصره های او در بارهء حکومت افغانستان صحبت کند.

حامد کرزی ميگويد بيانيهء هفتهء گذشتهء جنرال مشرف او را خيلی متاثر ساخته است. او گفت ميخواهد به جنرال مشرف تلفون کند تا او تبصره های خود را توضيح نمايد.

جنرال مشرف در سفر اخير خود به اروپا از رهبران بين المللی خواستار شد تا استراتژی سياسی خود را در افغانستان مورد غور مجدد قرار دهند. او گفت بمنظور بميان آمدن هم آهنگی و ثبات و قادر ساختن قوای خارجی برای ترک افغانستان تغير لازميست.

حامد کرزی ميگويد همسايگان افغانستان بايد به تماميت ارضی آن کشور احترام نموده و بامور افغانستان مداخله نکنند. بروز يکشنبه حامد کرزی هيئتی را اعزام کرد تا تحقيق کند که آيا عساکر پاکستانی به افغانستان داخل شده و با عساکر افغانی تبادلهء آتش کرده اند يانه.

قبلاً بروز دوشنبه مظاهره چيان در جاده های کابل عليهء تجاوزات گزارش داده شدهء عساکر پاکستانی بخاک افغانستان احتجاج کردند. مقامات پاکستانی ميگويند تجاوزی صورت نگرفته است. آنها اذعان کردند که از ورای سرحد گلوله باری صورت گرفته ولی نه به پيمانهء وسيع.

XS
SM
MD
LG