لینک های دسترسی

Breaking News

کمک نظامی روسيه به افغانستان - 2003-07-11


روسيه 100 عراده لاری عسکری و ساير تجهيزات را منحيث بخشی از مساعدت بکابل جهت تضمين امنيت فراهم خواهد کرد.

سرگی ايوانوف، وزير دفاع روسيه و محمد قسيم فهيم، وزير دفاع افغانستان اين کمک را امروز طی ملاقاتی در قصر کرملين مورد بحث قرار دادند.

ایوانوف ميگويد يگانه چيزی که روسيه ميخواهد اين است که مردم افغانستان و حکومت شان بتوانند نظم و قانون را خود شان بصورت مستقل اعاده نمايند.

بموجب يک توافق همکاری که سال گذشته بميان آمد عساکر افغانی در اکادمی های نظامی روسيه تحصيل خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG