لینک های دسترسی

Breaking News

انفجار در کراچی - 2003-07-11


بمی در يک عمارت 12 طبقه ای مخصوص دفاتر در شهر کراچی پاکستان انفجار کرده حد اقل دو نفر را کشته و چندين تن ديگر را مجروح ساخته است.

بم در نزديک دروازهء دخولی عمارت تعبيه شده بود و يک محافظ و يک رهگذر را هلاک ساخت. بم صبح روز جمعه قبل از مواصلت کارمندان دفاتر منفجر شد. در عمارت ده ها دفتر تجارتی بشمول حد اقل يک مؤسسهء بين المللی واقع است.

قوماندان پوليس کراچی انفجار را يک عمل دهشت افگنی خواند. کسی ادعای مؤليت نکرده است.

XS
SM
MD
LG