لینک های دسترسی

ملاقات مجوزهء جورج بش با کوفی انان - 2003-07-14


انتظار ميرود جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده امروز در قصر سفيد با کوفی انان سرمنشی ملل متحد مذاکره کند و توقع ميرود توجهء مذاکرات بر اوضاع لايبريا متمرکز باشد.

اين ملاقات به تعقيب سفرهای هر دو شخصيت به افريقا و در قبال اتهامات متقابل حکومت لايبريا و گروهء عمدهء چريکی مبنی بر تخطی از آتش بس يک ماهه صورت ميگيرد.

حکومت لايبريا امروز گفت شورشيان به تعقيب حملات چند روز اخير بر عساکر در خارج مونرويا پايتخت بسوی آن شهر پيشروی ميکنند. رهبران شورشيان ميگويند آنها از خود بمقابل حملات حکومت مدافعه ميکنند.

در جملهء موضوعات داخل اجندای مذاکرات در واشنگتن ارسال عساکر بين المللی حافظ صلح شامل ميباشد.

XS
SM
MD
LG