لینک های دسترسی

Breaking News

قتل ژورناليست در ايران - 2003-07-16


معاون رياست جمهوری ايران ميگويد مرگ ژورناليست کانادائی در هفتهء گذشته ناشی از لت و کوب بوده در جريان توقيف بوده است.

محمد علی ابتاهی بخبرنگاران گفت زهرا کاظمی، ژورناليست کانادائی از اثر خونريزی مغزی ناشی از لت و کوبی وفات نموده که در جريان توقيف تاريخ 23 جون و يا بعد ازان متحمل شده بود.

خانم کاظمی که يک کاناذائی ايرانی الاصل است حين عکس برداری از زندان ايون تهران توقيف شده بود.

او متعاقباً بيک شفاخانه انتقال داده شد و در آنجا وفات يافت.

محمد خاتمی رئيس جمهور ايران هدايت داد که در مورد مرگ او تحقيقات صورت گيرد و امروز به وزارت های عدليه و استخبارات هدايت داد تا برخورد با ژورناليست ها را مورد غور مجدد قرار دهند.

XS
SM
MD
LG