لینک های دسترسی

Breaking News

اعلام لويه جرگه - 2003-07-17


حامد کرزی، رئيس دولت انتقالی افغانستان خواستار داير شدن لويه جرگهء عنعنوی در ماهء اکتوبر جهت غور بر مسودهء قانون اساسی جديد کشور شده است.

حامد کرزی ميگويد لويه جرگه شامل 450 عضو انتخابی و 50 عضو انتصابی خواهد بود درين شورا همچنان 64 زن شامل خواهد بود. ولی اين جلسات شايد بتعويق بيفتد زيرا جمع آوری نظريات مردم در مورد مسودهء قانون اساسی وقت زيادی را در برگرفته است.

در جريان جمع آوری نظريات اختلافاتی بين گروه های مسلمانان محافظه کار و طرفدار شريعت و طرفداران حکومت غير مذهبی که خواستار قوانين آزادتر هستند، ظهور نموده است.

وقتی اين تبصره ها توسط متخصصين در مسودهء قانون شامل ساخته شد توقع ميرود جزئيات مسودهء قانون اساسی تا اول سپتمبر منتشر گردد.

بعد از تصويب قانون اساسی آمادگی برای انتخابات ماهء جون سال آينده آغاز خواهد شد.

XS
SM
MD
LG