لینک های دسترسی

دستگيری 16 نفر باتهام دهشت افگنی در عربستان سعودی - 2003-07-21


عربستان سعودی می گويد پوليس شانزده نفری را توقيف کرده است که مامورين می گويند حملات دهشت افگنی را در داخل عربستان سعودی در نظر داشتند. تلويزيون عربستان سعودی می گويد قوای امنيتی آنکشور اين حجرهء دهشت افگنی را متلاشی ساخته و يکمقدار زياد اسلحه، مواد منفجره و کيمياوی را بدست آوردند.

معلوم نيست که چه وقت و در کجا اين توقيف ها بعمل آمده است و مقامات علناً مظنونين و ارتباطات آنها را شناسائی نکرده اند.

مامورين عربستان سعودی دهشت افگنان القاعده را به يک سلسله بم گذاری های انتحاری متهم کرده اند که باعث کشته شدن سی و پنج نفر در رياض پايتخت عربستان سعودی در ماه های قبل گرديده است.

XS
SM
MD
LG