لینک های دسترسی

Breaking News

نتيجهء تحقيقات بر مرگ زهرا کاظمی - 2003-07-21


يک تحقيق ايران بر مرگ يک فوتو ژورناليست کانادائی در توقيف ايران درماه جاری نتيجه گيری کرده که اين خانم از اثر ضربهء شديدی که بر سرش وارد شده بود هلاک گرديده است. يک گزارش حکومت ايران ميگويد جمجمه زهرا کاظمی ايرانی الاصل کسر بر داشته بود که باعث خونريزی مغری گرديد.

اين گزارش نمی گويد که چه کسی مسؤل اين واقعه است و حادثه چگونه واقع شد ولی تحقيقات مزيد را برای پيدا کردن مسؤلين سفارش می نماید. روز يکشنبه يک عضو اصلاح طلب پارلمان ايران گفت خانم کاظمی بعداز آنکه در بيست و سوم جون توقيف گرديد تا دم مرگ توسط تحقيق کنندگان لت و کوب شده بود.

خانم کاظمی به جرم عکاسی از زندان مخوف ايوين در تهران توقيف گرديده بود.

XS
SM
MD
LG