لینک های دسترسی

احتمال کشته شدن پسران صدام - 2003-07-22


مامورين ايالات متحده ميگويند احتمال دارد عدی و قسی، دو پسر صدام حسين در تبادلهء آتش با عساکر امريائی در شمال عراق کشته شده باشند.

شاهدان عينی ميگويند اين تبادلات چهار ساعتهء آتش بعد ازان آغاز يافت که عساکر امريکائی يک خانه را امروز در شهر موصل محاصره کردند.

مجموعاً چهار عراقی کشته شدند و مامورين ايالات متحده ميگويند کوشش ميکنند معلوم کنند که آيا عدی و قسی دران جمله شامل هشتند يانه.

مامورين امريکائی ميگويند دو جسد که بعد از جنگ کشف شد به پسران صدام حسين شباهت زيادی دارند. اما گزارش ها از قول ساير مامورين مشعر است که اجساد بدون آزمايشات وراثتی قابل تشخيص نيستند.

عدی و قسی در فهرست عراقی های تحت تعقيب ايالات متحده در شمارهء دوم و سوم قرار دارند.

XS
SM
MD
LG