لینک های دسترسی

Breaking News

وزير داخلهء افغانستان از پاکستان ديدن کرد - 2003-07-23


علی احمد جلالی وزير داخلهء افغانستان وارد اسلام آباد شده و با رهبران پاکستان درمورد روابط دو جانبه، همکاری های امنيتی و مسايل سرحدی مذاکره ميکند.

جلالی سفر دو روزه اش راامروز با ملاقات های جداگانه با فيصل صالح حيات، وزير داخلهء پاکستان و ظفر الله جمالی صدراعظم آنکشور در اسلام آباد آغاز نمود.

اين مذاکرات بر استحکام همکاری امنيتی و رفع تشنج زادهء حمله بر سفارت پاکستان در کابل در هشتم جولای متمرکز بود. سفارت پاکستان روز دو شنبه بعد از آن دو باره باز گرديد که اسلام آباد غرامت خسارات وارده و معذرت خواهی افغانستان را دريافت کرد .

جلالی گفت اين حمله کار يک اقليت کوچک در افغانستان بود وتعهد نمود که تمام آنانی را که مسؤل بودند مجازات خواهد کرد. وی علاوه کرد که افغانستان به روابط خاص خود با پاکستان مخصوصاً اهداف مشترک امحای دهشت افگنی را ازمنطقه ارزش ميدهد .

همچنان در آجندای مذاکرات يک تعداد بر خورد های اخير سرحدی در منطقهء قبايلی خود مختار مهمند شامل است که دران عساکر پاکستانی اخيراً عليهء عناصر طلبان و القاعده تعبيه شده اند.

محافظين سرحدی افغان از يک سلسله جنگها با عساکر پاکستانی درين منطقهء مورد منازعهء سرحدی گزارش داده اند.

جلالی در جريان مذاکرات با فيصل صالح حيات، وزير داخلهء پاکستان همچنان اوضاع پناهندگان افغان را در پاکستان، قاچاق مواد مخدر و امتعهء تجارتی درين ساحه و آيندهء اتباع افغان و پاکستانی را که در کشور های يکديگر زندانی هستند مورد بحث قرار داد.

XS
SM
MD
LG