لینک های دسترسی

Breaking News

قتل سه عسکر امريکائی در عراق - 2003-07-24


قوای نظامی ايالا ت متحده ميگويد سه عسکر ديگر امريکا در يک حملهء غير مترقبه در شمال عراق کشته شدند.

قوماندانی مرکزی ايالات متحده ميگويد يک کاروان عساکر فرقهء هوائی ۱۰۱ امروز در نزديک موصل توسط اسلحهء خفيفه و بم دستی مورد حمله قرار گرفتند.

اين دومين حمله بر فرقهء ۱۰۱ طی دو روز گذشته بود. عساکر مربوط فرقهء ۱۰۱ رهبری حملهء روز سه شنبه بر موصل را بعهده داشتند که باعث قتل عدی و قصی، پسران صدام حسين شد.

امروز يک تلويزيون عربی زبان ويديوتيپی را پخش کرد که مردان نقاب پوش دران سوگند ياد می کردند انتقام قتل پسران صدام حسين را ميگيرند. وزارت دفاع ايالات متحده ميگويد امروز منحيث ثبوت مرگ عدی و قصی عکس های اجساد آنها را منتشر خواهد ساخت.

XS
SM
MD
LG