لینک های دسترسی

قوای نظامی امريکا: حلقه بر صدام شايد تنگتر شده باشد - 2003-07-25


يک قوماندان نظامی ايالات متحده ميگويد قوای ائتلاف شايد حلقه را بر صدام حسين تنگتر ساخته باشند.

اين جنرال امريکائی ميگويد راپور يک مخبر به توقيف روز پنجشنبهء مردمی منجر شد که گمان ميرود بخشی از دستهء محافظين امنيتی شخصی صدام بوده باشند.

اين مظنونين تحت تحقيق قرار دارند اما معلوم نيست که چه وقت آنها وظيفهء امنيتی صدام را که شخص شماره يک تحت تعقيب ايالات متحده است، بعهده داشتند.

در عين زمان قوای نظامی ايالات متحده اجازه داده است که از اجساد پسران صدام حسين فلمبرداری شود تا ثبوت بيشتر مبنی بر مرگ آنها فراهم گردد.

بسياری از عراقی ها گفته اند که تصاوير اجساد که بروز پنجشنبه منتشر شد بقدر کافی واضح نبود که آنها را متقاعد بسازد.

XS
SM
MD
LG