لینک های دسترسی

حمله بر عساکر امريکائی در عراق - 2003-07-28


عساکر ايالات متحده که در مرکز بغداد گزمه می کردند هدف حمله قرار گرفتند.

گزارش ها از ساحه حاکيست که دو عسکر شديداً مجروح شده و شايد کشته شده باشند.

يک نطاق قوای نظامی از تبصره خودداری کرد ولی گفت جزئيات حمله بزودی فراهم خواهد شد.

شاهدان عينی ميگويند يک بم دستی از فراز يک پل بر موتر عساکر در روز روشن پرتاب گرديد.

بروز يکشنبه عساکر امريکائی در مرکز بغداد که در جستجوی صدام حسين بودند بر يک خانه داخل شدند ولی او را نيافتند.

شاهدان عينی ميگويند درين عمليات حد اقل پنج نفر عراقی ملکی کشته شدند.

XS
SM
MD
LG