لینک های دسترسی

Breaking News

فسخ تجليل از مراسم تکميل کتاره در کرانهء غربی رود اردن - 2003-07-28


۰اسرائيل مراسم تجليل از تکميل شدن قسمت اول کتاره های جنجال برانگيز را که اسرائيل را از کرانهء غربی رود اردن جدا می سازد، فسخ کرده است.

برای فسخ اين مراسم که چند ساعت بعد از مواصلت اريل شرون صدراعظم اسرائيل به واشنگتن اعلام شد، کدام توضيح رسمی داده نشده است.

اريل شرون ديشب جهت مذاکره با جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده به واشنگتن مواصلت کرد.

هفتهء گذشته جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده ازين کتاره انتقاد کرد و وسايل ارتباط جمعی اسرائيل امروز گزارش ميدهند که مراسم بخاطر جلوگيری از نارضائيتی حکومت بش فسخ گرديده است.

در عين زمان عساکر اسرائيل بمنظور در هم شکستن احتجاجات در محل کتاره واقع در نزديک دهکدهء عنين از مرمی های رابری استفاده کردند.

طبق گزارش پنج تن از فعالين طرفدار فلسطينی ها، بشمول يک امريکائی مجروح شدند.

XS
SM
MD
LG