لینک های دسترسی

Breaking News

انتخابات در کمبوديا - 2003-07-28


حزب مربوط هون سان صدراعظم کمبوديا در انتخابات پارلمانی روز يکشنبه ادعای پيروزی کرده است.

مطبوعات دولتی نتايج مقدماتی انتخابات را امروز اعلام کرده گفت حزب مردم کمبوديا در تمام مناطق باستثنای پايتخت اکثريت آرا را کسب کرده است.

گزارش های حاکيست که حزب مردم در پنوم پن، پايتخت کمبوديا از حزب سام رينزی شکست خورده است.

نتايج غير رسمی نشان نميدهد که حزب مردم در انتخابات برای پارلمان ۱۲۳ عضوی چند کرسی را کسب کرده است.

رقابت برای درجهء دوم خيلی با تفاوت کم پيش می رود و نتايج آن واضح نيست. گزارش های اوليه نشان می دهد که حزب سم رينزی از حزب نورودوم راناريد سبقت جسته است.

اما رهبران حزب راناراريد ميگويند توقع دارند که از حزب سم رينزی پيشی بگيرند.

XS
SM
MD
LG