لینک های دسترسی

Breaking News

اعضای القاعده در ايران - 2003-07-28


ايران ميگويد هنوز هم قضيهء اعضای بازداشت شدهء القاعده را تحت غور قرار داده و در مورد سرنوشت آنها الی تکميل تحقيقات تصميم نخواهد گرفت.

ايران هفتهء گذشته برای اولين بار اعتراف کرد که اعضای برجستهء شبکهء دهشت افگنی اسامه بن لادن را توقيف کرده است ولی مامورين هويت آنها را افشا نکرد.

مقامات گزارش های مداوم وسايل نشراتی را تکذيب کردند که حاکی بود که اين دو نفر ايمن الظواهری معاون اسامه بن لادن و سليمان ابوغيث نطاق القاعده هستند.

يک نطاق وزارت خارجهء ايران امروز گفت اين توقيفی ها باوطان شان، يا به کشورهائی که ازان داخل ايران شده اند مسترد خواهند شد و يا اينکه در ايران محاکمه خواهند شد.

XS
SM
MD
LG