لینک های دسترسی

Breaking News

سفر جنرال امريکائی به پاکستان - 2003-07-29


جنرال ريچارد مايرز، رئيس ارکان قوای مسلح ايالات متحده جهت مذاکره با مامورين عاليرتبهء نظامی پاکستان روی موضوعات همکاری نظامی و امنيت منطقوی به پاکستان مواصلت کرده است.

اين جنرال ايالات متحده با جنرال محمد عزيز خان، همتای پاکستانی خود ملاقات ميکند تا موضوعات همکاری نظامی و جنگ عليهء دهشت افگنی بين المللی را مورد بحث قرار دهد. هفتهء گذشته جنرال جان ابی زيد، قوماندان قوماندانی مرکزی ايالات متحده از اسلام آباد ديدن کرده و متعاقباً از مساعی پاکستان جهت از بين بردن دهشت افگنان القاعده و بقايای طالبان از منطقهء سرحدی آن کشور با افغانستان ستايش کرد.

حکومت اسلام آباد به عمليات قوای تحت رهبری ايالات متحده که باعث سقوط حکومت طالبان در اوخر سال ۲۰۰۱ گرديد کمک عمده کرد.

جنرال مايرز بعد از بازديد دو روزه از هند و مذاکره با مامورين آن کشور به پاکستان مواصلت کرد.

XS
SM
MD
LG