لینک های دسترسی

Breaking News

احتمال حملات بيشتر دهشت افگنی - 2003-07-29


مامورين ايالات متحده ميگويند اطلاع حاصل کرده اند که دهشت افگنان شايد در نظر داشته باشند طی ماه های آينده بطياره ربائی انتحاری شبيهء ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱ مبادرت ورزند. وزارت امنيت داخلی ميگويد در مورد تاريخ يا اهداف بالقوه اطلاعاتی در دست نيست، صرف همينقدر گفته شده که اين حملات شايد در ايالات متحده يا خارج ازان صورت گيرد. وزارت امنيت داخلی گفت اين اطلاعات مبهم در جريان مصاحبات اخير با حد اقل يک زندانی القاعده بدست آمد و متعاقباً توسط ساير ذرايع تائيد گرديد. مامورين به تحقيق در مورد اطلاعات ادامه ميدهند ولی تدابير تحفظی، بشمول اطلاع دادن به مامورين امنيتی، پوليس و خطوط هوائی، اتخاذ گرديده است.

XS
SM
MD
LG