لینک های دسترسی

اصلاحات مجوزه در وزارت دفاع افغانستان - 2003-07-30


۰حامد کرزی رئيس دولت انتقالی افغانستان اصلاحات عميق را در وزارت دفاع آنکشور بحيث گامی در راستای خلع سلاح عمومی قوای مليشه های شخصی تقاضا نمود.

حامد کرزی امروز در کابل گفت حکومت او در نظر دارد بمنظور توسعه و بهبود قوای نظامی جديدالتشکيل کشور تغيراتی را در چند روز آينده بميان بياورد. کرزی گفت محمد قسيم فهيم وزير دفاع افغانستان بزودی تغيرات و تعيينات جديدی را در داخل وزارت دفاع اعلام خواهد کرد. ناظرين ميگويند اين تغيرات شامل تعيينات جديد اشخاص از اقوام مختلف خواهد بود.

رهبر افغانستان همچنان گفت وزارت دفاع بزودی پروگرامی را برای خلع سلاح ساختن مليشه ها و جمع آوری اسلحه آغاز خواهد کرد. پروگرام خلع سلاح تحت رهبری جاپان بمنظور افزايش ثبات در کشور و تمديد صلاحيت حکومت افغانستان به ولايات در خارج ازساحهء کابل درنظر گرفته شده است.

XS
SM
MD
LG