لینک های دسترسی

Breaking News

ادامهء بازگشت پناهندگان افغان بوطن - 2003-07-30


ادارهء ملل متحد برای پناه گزينان ميگويد باوجود مشکلات دامنه دار امنيتی و اقتصادی افغانستان يک تعداد قابل ملاحظهء پناهندگان افغان بوطن شان مراجعت ميکنند.

پيتر کسلر، نطاق کمشنری عالی ملل متحد برای پناه گزينان ميگويد در سال جاری بيش از 350 هزار پناهندهء افغان بوطن بازگشته اند. او گفت اگرچه اين رقم نسبت بسال گذشته که بيش از دو مليون افغان بوطن بازگشتند کوچکتر است ولی با آن هم يک رقم قابل ملاحظه ميباشد.

سخنگوی ملل متحد گفت بسياری از بخش های افغانستان هنوز هم مصون نيست و ثبات اقتصادی ندارد. او گفت تخطی از حقوق بشر عليهء زنان و دختران در بسياری نقاط کشور ادامه دارد.

پيتر کسلر گفت باوجود اين بازگشتی های تازه تا دو مليون و 300 هزار پناهندهء افغان هنوز هم در ايران و پاکستان اقامت دارند.

XS
SM
MD
LG