لینک های دسترسی

Breaking News

انان: قوای بين المللی حافظ صلح برای سالها در افغانستان باقی بماند - 2003-08-01


کوفی انان، سرمنشی ملل متحد ميگويد افغانستان برای سالها بحضور قوای امنيتی بين المللی ضرورت خواهد داشت تا در قسمت ايجاد يک فضای ثبات کمک نمايد.

کوفی انان طی گزارشی که بروز پنجشنبه منتشر شد گفت چاره نکردن نگرانی های امنيتی عواقبی خواهد داشت که بماورای سرحدات افغانستان ميرسد. او خاطر نشان ساخت که حکومت طالبان سابق فعالين عمدهء شبکهء دهشت افگنی القاعده را پناه داده بودند.

اين گزارش که در هر چهار هفته منتشر ميشود حاکيست که توافق صلحی که بانتخابات سال آينده منجر ميشود در مسير خود قرار دارد. ولی خاطر نشان ساخت که امنيت مخصوصاً در شمال جداً رو بخرابی ميباشد و از فعاليت های دهشت افگنی در امتداد سرحدات شرقی و جنوبی گزارش داده ميشود.

در نتيجه کوفی انان خواستار ميشود که قوای بين المللی حافظ صلح که فعلاً در کابل مستقر است به ساير شهرهای عمدهء کشور نيز تعبيه گردد. او گفت که برای تربيهء اردو و قوای امنيتی افغانستان چندين سال ضرورت است.

XS
SM
MD
LG