لینک های دسترسی

Breaking News

قتل ِک مامور پوليس بين المللی در کوسوو - 2003-08-04


يک تير انداز يک صاحب منصب پوليس ملل متحد را در ولايت جنوبی کوسوو در سربستان بضرب گلوله کشته است.

اين اولين صاحب منصب پوليس بين المللی است که حين اجرای وظيفه کشته ميشود. مامورين ملل متحد ميگويند يک تير انداز اين مامور پوليس را بعد از ظهر ديروز يکشنبه در يک شاهراه در بخش شمالی اين ولايت بقتل رسانيد.

اين مامور پوليس که تبعهء هند بود در يک موتر با علامت ملل متحد سفر می کرد که مورد حمله قرار گرفت.

هيچ کسی مسؤليت اين حمله را که تازه ترين در يک سلسله حملات عليهء تاسيسات ملل متحد در کوسوست ادعا نکرده است.

اين حملات به تعقيب محکوم نمودن يک رهبر عمدهء سابقهء چريکهای البانی نژاد به جنايات جنگی از طرف يک ديوان بين المللی بعمل آمده است.

XS
SM
MD
LG