لینک های دسترسی

Breaking News

انفجار در جاکارتا - 2003-08-05


از اثر انفجار بمی که در خارج هوتل مريات جاکارتا در يک موتر تعبيه شده بود، 13 نفر کشته و 149 تن ديگر مجروح گرديده اند.

گزارش ها حاکيست که يک تبعهء هالند در جملهء مقتولين قرار دارد.

مگاواتی سوکارنو پوتری، رئيس جمهور اندونيزيا از محل انفجار ديدن کرد. قصر سفيد حمله را محکوم نموده گفت ايالات متحده آماده است در قسمت کشانيدن مرتکبين حمله بعدالت کمک نمايد.

قوماندان عمومی پوليس اندونيزيا گفت بين حملهء ماهء اکتوبر سال گذشته در بالی و اين حمله شباهت هائی وجود دارد. اين حمله صرف دو روز قبل از صدور مجوزهء حکم محکمه در مورد قضيهء بم گزاری بالی رخ داد. دران واقعه بيش از 200 نفر کشته شده بودند.

XS
SM
MD
LG