لینک های دسترسی

مواصلت عساکر حافظ صلح به مونروويا - 2003-08-07


عساکر حافظ صلح غرب افريقا بمواصلت به مونروويا پايتخت لايبريا آغاز کرده و با استقبال مردم مواجه شده اند.

وقتی عساکر به شهر داخل ميشدند مردم در اطراف جاده ها صف بسته بودند و شعار ميدادند "ما جنگ نميخواهيم، ما صلح می خواهيم."

در حدود 450 عسکر نايجريائی بروز دوشنبه بمواصلت به لايبريا آغاز کردند که پيش قراول يک قوای 3200 نفری حفظ صلح غرب افريقا ميباشد که بمنظور خاتمه دادن بجنگ 14 ساله دران کشور تعبيه ميشوند.

در عين زمان چارلز تيلر، رئيس جمهور لايبريا تعهد خود را مبنی بر استعفی بروز دوشنبه و تسليمی قدرت به معاون رياست جمهوری تکرار کرد.

پارلمان لايبريا از تصميم چارلز تيلر مبنی بر استعفی پشتيبانی کرده است.

XS
SM
MD
LG