لینک های دسترسی

ناتو قوماندانی قوای حافظ صلح را بدست گرفت - 2003-08-11


ناتو قوماندانی قوای حافظ صلح را که در کابل مستقر است بعهده گرفته است. اين اولين عمليات حفظ صلح ناتو در خارج اروپا از بدو تاسيس آن در 54 سال گذشته باينطرف ميباشد.

ناتو بروز دوشنبه رهبری قوای مساعدت امنيتی بين المللی را از آلمان و هالند بدست گرفت که رهبری عمليات حفظ صلح را طی شش ماهء گذشته بعهده داشت.

مامورين ناتو ميگويند اتحاديه در نظر دارد يک رهبری دائمی تر برای عساکری که در افغانستان خدمت ميکنند، فراهم نمايد. قوای حافظ صلح از وقت برانداخته شدن طالبان از قدرت در سال 2001 باينطرف تحت رهبری نوبتی چندين کشور قرار داشت.

يکی از موضوعاتی که قوماندان های ناتو با آن مواجه خواهند بود توسعهء قوای حافظ صلح به ماورای منطقهء کابل است. بيش از 5000 عسکر از بيش از 30 کشور در حال حاضر بماموريت حفظ امنيت شهر کابل و اطراف آن مشغول هستند.

تغير قوماندانی بروز دوشنبه يک روز بعد ازان صورت گرفت که ملل متحد بخاطر حملات چريکی بر کارمندان امور امدادی، سفر مامورين خود را از طريق زمين به جنوب افغانستان مؤقتاً متوقف ساخت.

مامورين ملل متحد ميگويند منطقهء مورد نظر شامل ولايات ارزگان، زابل ، هلمند و قندهار ميشود.

هفتهء گذشته تندروان شش عسکر و يک رانندهء يک ادارهء کمک دهنده را در ولايت هلمند، نزديک سرحد پاکستان بقتل رسانيدند. در يک واقعهء ديگر، ده کارمند امور بشری افغان در دفتر شان در قندهار شديداً لت و کوب شدند. تندروان همچنان بر وسايط ماين پاکی نيز شليک کرده اند.

مامورين افغانی جنگجويان طالب را که در امتداد سرحد پاکستان فعاليت ميکنند مسؤل ميخوانند. گزارش ها در پاکستان از قول نطاق طالبان بروز يکشنبه حاکی بود که آن گروه اکنون ميخواهد حملات خود را بر قوای تحت رهبری ايالات متحده و متحدين آن در شمال افغانستان توسعه بدهد.

XS
SM
MD
LG